To ogłoszenie jest nieaktualne.

Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Koparko-ładowarki - Komatsu.

Komatsu B93R-2

80 550 PLN Cena Brutto
1999
Osoba prywatna

Patryk

Sprzedający na OTOMOTO od 2019
Lokalizacja Grabów nad Pilicą, kozienicki, Mazowieckie Pokaż mapę
10:00, 27 sierpnia 2019 ID: 6063351270

Szczegóły

  • Motogodziny
    4707 mth
  • Układ bieżny
  • Stan

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż używanej ruchomości: KOPARKO-ŁADOWARKA KOMATSU .
1. Sprzedający:
Nazwa Zamawiającego: Gmina Grabów nad Pilicą
REGON: 276 - wyświetl numer -
NIP: 670 - wyświetl numer -
Adres: Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą
Strona internetowa: www.grabow.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
Tel./Fax 486 - wyświetl numer - fax 486 - wyświetl numer -
2. Przedmiot przetargu:
1..Rodzaj pojazdu: - koparko-ładowarka sztywnoramowa
2. marka - KOMATSU
3. model pojazdu - B93R-2
4. rok produkcji - 1999
5. przebieg - 4707 mth
6. nr podwozia -93F20666
3. Cena wywoławcza będąca minimalną kwotą sprzedaży:
Cena wywoławcza w przetargu została określona na kwotę: 80 550 zł brutto (w tym VAT 23%)
4. Miejsce i termin oględzin:
Koparko-ładowarkę KOMATSU można obejrzeć w dniach od 07.08.2019 roku do dnia 20.08.2019 roku w godzinach od 07:00 do 15:00 pod adresem: w hali magazynowej w Grabowie nad Pilicą.- po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem tel. 789 - wyświetl numer - .
5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
1) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.
3) Oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy do oferenta;
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem ruchomości lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
4) Formularz ofertowy winien być czytelnie podpisany przez oferenta.
5) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaklejonej kopercie, zaadresowanej na:
a) Urząd Gminy Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą
b) oznaczonej nazwą: „Oferta na zakup koparko-ładowarki KOMATSU”
c) wraz z dopiskiem: „Nie otwierać przed przetargiem wyznaczonym na dzień 21.08.2019r godz. 10:15 ”
6) Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
6. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą.
2) Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2019 r. godz. 10:00
3) Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (data, godzina).
4) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego.
5) Przy ocenie zachowania terminu do złożenia oferty liczy się data i godzina wpłynięcia oferty a nie data jej nadania.
6) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej drogą pocztową.
8) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
7. Wadium:
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium w wysokości 4000 zł do dnia 21.08.2019r. na konto Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą Nr 30 9125 1015 0007 6454 2000 0150 (za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Organizatora przetargu) oraz złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na zakup koparko-ładowarki KOMATSU.”

Wszelkie dodatkowe informacje związane z zasadami przetargu pod nr tel 48 627014 wew. 26.
Jesteś klientem profesjonalnym? Załóż konto firmowe
Znajdź nas na:
Facebook Youtube
Instagram