Nissan X-Trail II

22 400 PLN Cena Brutto
2007 205 000 km Benzyna SUV

To ogłoszenie jest nieaktualne.

Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Osobowe - X-Trail.

Sprzedający na OTOMOTO od 2018 Osoba prywatna

Kraków, Małopolskie, Stare Miasto
Sprzedający na OTOMOTO od 2018 Osoba prywatna

Kraków, Małopolskie, Stare Miasto
10:14, 6 maja 2018 ID: 6027316142
 • Moc
  141 KM
 • Skrzynia biegów
 • Typ
 • Kolor
 • Pierwsza rejestracja
  12 grudzień 2007
 • Zarejestrowany w Polsce
 • Bezwypadkowy
 • Stan

Opis

Syndyk masy upadłości Piotra Surmy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Surma Universal - Bud 1 w upadłości w Gorlicach, w ślad za postanowieniem Sędziego - komisarza w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydziale Gospodarczym do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 29 stycznia 2018 r. (sygn. akt: VIII GUp 278/17) oferuje:

Samochód osobowy Nissan X - Trial, r. produkcji 2007, nr VIN: JN1TBNT31U 000 - wyświetl numer - , o powyższych parametrach.

Samochód jest w bardzo dobrym stanie.

Sprzedaż nastąpi w drodze pisemnego konkursu ofert. Osoby zainteresowane wzięciem udziału proszone są o przesłanie lub doręczenie ofert kupna powyższego samochodu w formie pisemnej na adres biura syndyka: ul. Sarego 2, 31 - 047 Kraków w zaklejonych kopertach z dopiskiem "konkurs ofert Nissan X - Trial Universal - bud 1" i dopiskiem "NIE OTWIERAĆ" wraz z dokładnym oznaczeniem składającego ofertę oraz ceną wywoławczą nie niższą niż 22 400 zł. Nieprzekraczalny termin wpływu ww. na adres biura syndyka upływa 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:00. Rozstrzygnięcie konkursu przez komisję konkursową nastąpi w tym samym dniu o godzinie 13:00. Wyboru oferenta i przyjęcia oferty dokonuje syndyk.

Każda oferta powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta – firmę lub imię i nazwisko, dokładny adres, nr dowodu osobistego,
2. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej, wraz z oświadczeniem, iż zostanie ona powiększona o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki,
3. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru i zasadami reprezentacji,
4. aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wyciąg z KRS) wraz z oświadczeniem, że wpisy w nim zawarte na dzień składania oferty nie uległy zmianom,
5. wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty;
6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszymi warunkami pisemnego konkursu ofert, oraz w pełni je akceptuje i nie wnosi żadnych zastrzeżeń z tego tytułu;
7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z wyceną pojazdu oraz jego aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
8. zobowiązanie do pokrycia wszystkich kosztów i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży;
9. Oświadczenie oferenta, iż nie jest on jedną z osób wymienionych przez art. 157a ust. 2 ustawy prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 roku, Nr 60 poz. 535 z późn. zm.).

Dopuszczalne są odwołanie lub zamknięcie pisemnego konkursu ofert bez wybrania oferty, swobodny wybór oferty, jak również unieważnienie pisemnego konkursu ofert bez podania przyczyn. Czynności te dokonywane są przez syndyka. Pisemny konkurs ofert nie dochodzi do skutku w razie nie złożenia jakiejkolwiek oferty spełniającej warunki określone w punktach 1 - 9. Do odbycia i rozstrzygnięcia pisemnego konkursu ofert dotyczącego przedmiotowego pojazdu wystarczy złożenie choćby jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania z pkt 1-9.

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu pisemnego konkursu ofert syndyk poinformuje pisemnie oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu ofert. Syndyk jednocześnie wyznacza termin zawarcia umowy i zawiadamia o nim oferenta, którego oferta została przyjęta z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły konkursu ofert zawarte są w regulaminie sprzedaży, dostępnym dla zainteresowanych w biurze syndyka (Sarego 2, 31 - 047 Kraków) lub w formie elektronicznej - możliwość wysłania e-maila zawierającego regulamin sprzedaży do osób wyrażających zainteresowanie.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z pojazdem, jak również ze szczegółami konkursu ofert dostępne są pod nr. telefonu 124 - wyświetl numer - , od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 17.

Zapraszamy do składania ofert!
Jesteś klientem profesjonalnym? Załóż konto firmowe
Znajdź nas na:
Facebook Youtube
Instagram